Search
Close this search box.

Nón Ánh Sáng

Thuộc Tính

Các thuộc tính của Nón Ánh Sáng trong Honkai Star Rail

Trù Phú – Dành cho các nhân vật Trù Phú đóng vai trò là người hồi phục HP và giúp đội hình khoẻ mạnh.
Bảo Hộ – Dành cho các nhân vật Bảo Hộ đóng vai trò là Tank/Shielder.
Săn Bắn – Dành cho các nhân vật Săn Bắn đóng vai trò là Sát Thủ. Họ rất giỏi trong việc dồn sát thương lớn vào 1 mục tiêu
Hoà Hợp – Dành cho các nhân vật Hoà Hợp đóng vai trò là Hỗ Trợ, bằng cách áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác nhau cho thành viên trong nhóm như tăng Sát Thương, Tăng Bạo Kích, Xoá Hiệu Ứng Xấu
Hư Vô – Dành cho các nhân vật Hư Vô có vai trò xoá các hiệu ứng xấu đang gây khó chịu cho đội hình, đồng đội của bạn.
Tri Thức – Dành cho các nhân vật Tri Thức đóng vai trò gây sát thương AoE (sát thương diện rộng)
Huỷ Diệt – Dành cho các nhân vật Huỷ Diệt đóng vai trò là gây sát thương cực mạnh vào 1 mục 1 tiêu trong độ hình kẻ thù.