Search
Close this search box.
dây thêu dệt vận mệnh

Dây Thêu Dệt Vận Mệnh

4 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Nhìn Thấu

Tăng 12/14/16/18/20% Kháng Hiệu Ứng của người trang bị. Mỗi khi người trang bị có 100 điểm Phòng Thủ, thì sát thương gây ra tăng 0.8/0.9/1.0/1.1/1.2%, tối đa tăng 32/36/40/44/48% sát thương gây ra.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

dây thêu dệt vận mệnh
Vận mệnh luôn không ngừng dẫn dắt mọi người mà không cần lý do, còn cô ấy thì ẩn nấp trong bóng tối, khắc ghi lại những khoảnh khắc quan trọng nhất. Xếp bài, gom bài, xào bài, rút bài... cô ấy mô phỏng bàn tay vận mệnh để điều khiển mọi biến số của con người, tìm kiếm quỹ đạo thật sự dưới lớp vỏ hỗn loạn. Cuối cùng, khi những nhân vật đều vào đúng vị trí của mình, cô lướt qua bề mặt bài ngưng kết lại và ghép nối ra chân tướng bí ẩn. "Vẫn còn thiếu một lá... thế thì, để tôi bổ sung vậy."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

463

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
4.000
mảnh vỡ suy tư
5

Lv 30→40

điểm tín dụng
8.000
mảnh vỡ suy tư
10
cố chấp của đồng
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16.000
mảnh tinh thể ấn tượng
6
lời thề sắt lạnh
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40.000
mảnh tinh thể ấn tượng
9
lời thề sắt lạnh
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80.000
mảnh gương vỡ khát vọng
5
hổ phách kiên cố
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160.000
mảnh gương vỡ khát vọng
7
hổ phách kiên cố
8

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
308.000

Mảnh Vỡ Suy Tư

mảnh vỡ suy tư
15

Mảnh Tinh Thể Ấn Tượng

mảnh tinh thể ấn tượng
15

Mảnh Gương Vỡ Khát Vọng

mảnh gương vỡ khát vọng
12

Cố Chấp Của Đồng

cố chấp của đồng
3

Lời Thề Sắt Lạnh

lời thề sắt lạnh
9

Hổ Phách Kiên Cố

hổ phách kiên cố
12