Search
Close this search box.
u tối trở lại - nón ánh sáng honkai star rail

U Tối Trở Lại

4 sao
săn bắn
Săn Bắn

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Sóng Cuồng

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12/15/18/21/24%. Sau khi bạo kích có 16/20/24/28/32% xác suất cố định giải trừ 1 buff hiện có của kẻ địch bị tấn công, hiệu ứng này mỗi lần tấn công chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng U Tối Trở Lại Honkai Star Rail tốt nhất.

u tối trở lại - nón ánh sáng honkai star rail
Mặc dù ở bên cạnh chị, nhưng cô ấy không nghe thấy gì. Chỉ có âm thanh trong lòng mỗi lúc một vang vọng. "Cơ thể của chị lạnh lẽo." "Cơ thể của chị bất động." Dòng nước phẫn nộ đã nhấn chìm chị, làm việc nghĩa không được chùn bước. Cô ấy đã không kịp nhớ ra. "Cơ thể của chị, đã lạnh lẽo từ rất lâu rồi."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

846

tấn công
Tấn Công

529

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá U Tối Trở Lại

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
mầm non trường thọ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
mầm non trường thọ
12
mũi tên săn thú
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
đoá hoa trường thọ
5
mũi tên diệt quỷ
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
đoá hoa trường thọ
10
mũi tên diệt quỷ
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
cành cây trường thọ
4
mũi tên đuổi sao
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
cành cây trường thọ
6
mũi tên đuổi sao
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
mầm non trường thọ
18
đoá hoa trường thọ
15
cành cây trường thọ
10
mũi tên săn thú
3
mũi tên diệt quỷ
9
mũi tên đuổi sao
12