Ánh Đen Trầm Luân

ánh đen trầm luân

Chi Tiết Khối vật chất đen bắt được từ hư không, có thể tăng cao Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Hư Vô. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khu Mỏ Khổng Lồ Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Được Sử Dụng Bởi Kafka Welt Sói Bạc Pela Sampo Nhân Danh Thế […]

Ánh Đen Hư Không

ánh đen hư không

Chi Tiết Mảnh vật chất đen bắt được từ hư không, có thể tăng tương đối Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Hư Vô. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khu Mỏ Khổng Lồ Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Được Sử Dụng Bởi Kafka Welt Sói Bạc Pela Sampo Nhân Danh […]

Ánh Đen U Tối

ánh đen u tối

Chi Tiết Mảnh vật chất đen bắt được từ hư không, có thể tăng nhẹ Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Hư Vô. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khu Mỏ Khổng Lồ Được Sử Dụng Bởi Kafka Welt Sói Bạc Pela Sampo Nhân Danh Thế Giới Chúc Ngủ Ngon Tầm Mắt Của Con […]

Hổ Phách Kiên Cố

hổ phách kiên cố

Chi Tiết Chiếc khiên kỳ lạ khảm hổ phách, có thể tăng mạnh Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Bảo Hộ. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khoang Chi Viện Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Được Sử Dụng Bởi Nhà Khai Phá (Hoả) Gepard March 7th Giây Phút Thắng Lợi Chất […]

Lời Thề Sắt Lạnh

lời thề sắt lạnh

Chi Tiết Một chiếc khiên được rèn từ một loại hợp kim không rõ nguồn gốc, rất khó để tái tạo lại. Có thể tăng tương đối Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Bảo Hộ. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khoang Chi Viện Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Được […]

Cố Chấp Của Đồng

cố chấp của đồng

Chi Tiết Khiên tay cổ xưa bằng đồng, công nghệ thô sơ nhưng bền, có thể tăng nhẹ Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Bảo Hộ. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khoang Chi Viện Được Sử Dụng Bởi Nhà Khai Phá (Hoả) Gepard March 7th Giây Phút Thắng Lợi Chất Liệu Ký Ức […]

Mũi Tên Đuổi Sao

mũi tên đuổi sao

Chi Tiết Một mảnh vỡ của mũi tên ánh sáng do Tư Mệnh Đế Cung bắn ra. Có thể tăng cao Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Săn Bắn. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Được Sử Dụng Bởi Seele Yanqing […]

Mũi Tên Diệt Quỷ

mũi tên diệt quỷ

Chi Tiết Đầu mũi tên được thợ thủ công Xianzhou đúc từ ngọc sao trời. Có thể tăng tương đối Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Săn Bắn. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Được Sử Dụng Bởi Seele Yanqing Dan […]

Mũi Tên Săn Thú

mũi tên săn thú

Chi Tiết Đầu mũi tên được thợ thủ công Xianzhou rèn từ sắt lạnh giữa các vì sao. Có thể tăng nhẹ Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Săn Bắn. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành Được Sử Dụng Bởi Seele Yanqing Dan Heng Sushang Trong Đêm Tối Giấc […]

Lưỡi Đao Tịnh Thế

lưỡi đao tịnh thế

Chi Tiết Vũ khí hỏng của thành viên Quân Đoàn Phản Vật Chất làm rơi. Có thể tăng cao Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Hủy Diệt. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khoang Thu Dung Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Được Sử Dụng Bởi Clara Nhà Khai Phá Vật Lý […]

Lưỡi Kiếm Vô Hồn

lưỡi kiếm vô hồn

Chi Tiết Xác vũ khí thành viên Quân Đoàn Phản Vật Chất làm rơi. Có thể tăng tương đối Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Hủy Diệt. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khoang Thu Dung Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Được Sử Dụng Bởi Clara Nhà Khai Phá Vật Lý […]

Lưỡi Đao Tử Vong

lưỡi đao tử vong

Chi Tiết Mảnh vũ khí thành viên Quân Đoàn Phản Vật Chất làm rơi. Có thể tăng nhẹ Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Hủy Diệt. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Khoang Thu Dung Được Sử Dụng Bởi Clara Nhà Khai Phá Vật Lý Arlan Hook Sự Đổ Của Aeon Vật Không Thể […]

Chìa Khóa Trí Tuệ

chìa khoá trí tuệ

Chi Tiết Chìa khóa kỳ ảo xuất hiện trong tay trí giả các giới, có thể tăng tương đối Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Tri Thức. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Thị Trấn Rivet Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Nhân Vật Sử Dụng Qingque Herta Serval Jing Yuan Himeko

Chìa Khóa Tri Thức

chìa khoá tri thức

Chi Tiết Chìa khóa kỳ ảo xuất hiện trong tay thiên tài ngân hà, có thể tăng cao Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Tri Thức. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Thị Trấn Rivet Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu Nhân Vật Sử Dụng Qingque Herta Serval Jing Yuan Himeko

Chìa Khoá Linh Cảm

chìa khoá linh cảm

Chi Tiết Chìa khóa kỳ ảo xuất hiện trong tay học giả thiền định, có thể tăng nhẹ Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Tri Thức. Vị Trí Đài Hoa Nhân Tạo – Thị Trấn Rivet Nhân Vật Sử Dụng Qingque Herta Serval Jing Yuan Himeko