Search
Close this search box.
dáng hình trong ký ức honkai star rail

Dáng Hình Trong Ký Ức

4 sao
hào hợp
Hoà Hợp

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Bức Hình Cũ

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 24/30/36/43/48%. Sau khi người trang bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Dáng Hình Trong Ký Ức có thể bạn sẽ phải quay gacha.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Dáng Hình Trong Ký Ức Honkai Star Rail tốt nhất.

dáng hình trong ký ức honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

phòng thủ
Phòng Thủ

396

tấn công
Tấn Công

423

Nguyên liệu đột phá Dáng Hình Trong Ký Ức

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
ghim cài thiết vệ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
ghim cài thiết vệ
12
giai điệu hài hoà
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
quân hiệu thiết vệ
5
ca tụng gia tộc
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
quân hiệu thiết vệ
10
ca tụng gia tộc
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
huy chương thiết vệ
4
chương nhạc chòm sao
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
huy chương thiết vệ
6
chương nhạc chòm sao
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
ghim cài thiết vệ
18
quân hiệu thiết vệ
15
huy chương thiết vệ
10
giai điệu hài hoà
3
ca tụng gia tộc
9
chương nhạc chòm sao
12