Search
Close this search box.
trong đêm tối - nón ánh sáng honkai star rail

Trong Đêm Tối

5 sao
săn bắn
Săn Bắn

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Hoa Và Bướm

Tăng 12/15/18/21/24% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi Tốc Độ trong chiến đấu của người trang bị đạt 100 trở lên, mỗi khi vượt trên 10 điểm sẽ tăng 6/7.5/9/10.5/12% sát thương Tấn Công Thường và Chiến Kỹ, đồng thời tăng 8/10/12/14/16% Sát Thương Bạo Kích của Tuyệt Kỹ, hiệu ứng này có thể cộng dồn 8 lần.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Trong Đêm Tối có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Trong Đêm Tối Honkai Star Rail tốt nhất.

trong đêm tối - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

phòng thủ
Phòng Thủ

463

tấn công
Tấn Công

582

Nguyên liệu đột phá Trong Đêm Tối

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
bản năng tranh đoạt
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
bản năng tranh đoạt
15
mũi tên săn thú
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
dã tâm xuyên tạc
6
mũi tên diệt quỷ
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
dã tâm xuyên tạc
12
mũi tên diệt quỷ
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
ý chí giẫm đạp
5
mũi tên đuổi sao
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
ý chí giẫm đạp
8
mũi tên đuổi sao
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
bản năng tranh đoạt
23
dã tâm xuyên tạc
18
ý chí giẫm đạp
13
mũi tên săn thú
4
mũi tên diệt quỷ
12
mũi tên đuổi sao
15