Search
Close this search box.
tên bắn - nón ánh sáng honkai star rail

Tên Bắn

3 sao
săn bắn
Săn Bắn

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Tiếng Hống

Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tấn Công sẽ tăng 24/30/36/48%, duy trì 3 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Tên Bắn Honkai Star Rail tốt nhất.

tên bắn - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Chiến sự đã bắt đầu, bắt buộc phải tìm mục tiêu kế tiếp cho mũi tên."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

740

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Tên Bắn

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
ghim cài thiết vệ
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
ghim cài thiết vệ
8
mũi tên săn thú
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
quân hiệu thiết vệ
4
mũi tên diệt quỷ
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
quân hiệu thiết vệ
6
mũi tên diệt quỷ
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
huy chương thiết vệ
3
mũi tên đuổi sao
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
huy chương thiết vệ
5
mũi tên đuổi sao
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
ghim cài thiết vệ
12
quân hiệu thiết vệ
10
huy chương thiết vệ
8
mũi tên săn thú
2
mũi tên diệt quỷ
6
mũi tên đuổi sao
9