Search
Close this search box.
cuộc chiến chưa nguôi - nón ánh sáng honkai star rail

Cuộc Chiến Chưa Nguôi

5 sao
hào hợp
Hoà Hợp

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Người Thừa Kế

Tăng 8/10/12/14/16% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, đồng thời hồi 1 điểm Chiến Kỹ cho mục tiêu đang thi triển Tuyệt Kỹ của phe ta. Mỗi khi thi triển 2 lần Tuyệt Kỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng này 1 lần. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 30/37.5/45/52.5/60%, duy trì 1 hiệp.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Cuộc Chiến Chưa Nguôi có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Cuộc Chiến Chưa Nguôi Honkai Star Rail tốt nhất.

trong đêm tối - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1164

phòng thủ
Phòng Thủ

463

tấn công
Tấn Công

529

Nguyên liệu đột phá Cuộc Chiến Chưa Nguôi

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
ghim cài thiết vệ
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
ghim cài thiết vệ
15
giai điệu hài hoà
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
quân hiệu thiết vệ
6
ca tụng gia tộc
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
quân hiệu thiết vệ
12
ca tụng gia tộc
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
huy chương thiết vệ
5
chương nhạc chòm sao
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
huy chương thiết vệ
8
chương nhạc chòm sao
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
ghim cài thiết vệ
23
quân hiệu thiết vệ
18
huy chương thiết vệ
13
giai điệu hài hoà
4
ca tụng gia tộc
12
chương nhạc chòm sao
15