Search
Close this search box.
Ngày Ngân Hà Sụp Đổ

Ngày Ngân Hà Sụp Đổ

4 sao
tri thức
Tri Thức

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Chiến Lược

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16/18/20/22/24%. Sau khi người trang bị tấn công, nếu có từ 2 kẻ địch bị tấn công trở lên mang Điểm Yếu thuộc tính tương ứng, thì Sát Thương Bạo Kích của người trang bị tăng 20/25/30/35/40%, duy trì 2 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

ngày ngân hà sụp đổ
"Bánh Tart Phô Mai Nóng Chảy! Bạn chịu trách nhiệm mê hoặc người bảo vệ hành tinh!" "Lọ Lem Bánh Đậu! Bạn chịu trách nhiệm hạ gục binh lính hành tinh!" "Mai Ngâm Muối! Bạn chịu trách nhiệm xử lý người đứng đầu hành tinh!" "Đại Vương, ngài sẽ làm gì!" "Tôi sẽ đảm nhận việc nhập vai chú mèo dễ thương meo meo mê hoặc loài người ngốc nghếch này!" Hôm đó, tất cả các nền văn minh trong ngân hà cuối cùng cũng nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị chúng thống trị...

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
4.000
thiết bị lưu giữ giấc mơ
5

Lv 30→40

điểm tín dụng
8.000
thiết bị lưu giữ giấc mơ
10
chìa khoá linh cảm
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16.000
van dòng chảy giấc mơ
6
chìa khoá tri thức
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40.000
van dòng chảy giấc mơ
9
chìa khoá tri thức
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80.000
động cơ tạo giấc mơ
5
chìa khoá trí tuệ
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160.000
động cơ tạo giấc mơ
7
chìa khoá trí tuệ
8

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
308.000

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

thiết bị lưu giữ giấc mơ
15

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

van dòng chảy giấc mơ
15

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

động cơ tạo giấc mơ
12

Chìa Khóa Linh Cảm

chìa khoá linh cảm
3

Chìa Khóa Tri Thức

chìa khoá tri thức
9

Chìa Khóa Trí Tuệ

chìa khoá trí tuệ
12