Search
Close this search box.
huỷ diệt tất cả - nón ánh sáng honkai star rail

Huỷ Diệt Tất Cả

3 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Quân Đoàn

Khi Phần Trăm HP hiện tại của người trang bị nhỏ hơn 80%, Tỷ Lệ Bạo Kích sẽ tăng 12/15/18/21/24%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Huỷ Diệt Tất Cả Honkai Star Rail tốt nhất.

huỷ diệt tất cả - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Làm sao để khiến quá khứ của một hành tinh trở nên hoàn hảo hơn? Bây giờ, ngay lập tức, xé nát nó!"

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

846

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

198

Nguyên liệu đột phá Huỷ Diệt Tất Cả

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
ghim cài thiết vệ
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
ghim cài thiết vệ
8
lưỡi đao tử vong
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
quân hiệu thiết vệ
4
lưỡi kiếm vô hồn
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
quân hiệu thiết vệ
6
lưỡi kiếm vô hồn
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
huy chương thiết vệ
3
lưỡi đao tịnh thế
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
huy chương thiết vệ
5
lưỡi đao tịnh thế
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
ghim cài thiết vệ
12
quân hiệu thiết vệ
10
huy chương thiết vệ
8
lưỡi đao tử vong
2
lưỡi kiếm vô hồn
6
lưỡi đao tịnh thế
9