Search
Close this search box.
Dọc Theo Bờ Thời Gian

Dọc Theo Bến Bờ Thời Gian

5 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Tăng 36/42/48/54/60% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Khi người trang bị đánh trúng kẻ địch, có 100% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Bóng Hư Ảo, duy trì 1 hiệp. Mỗi lần người trang bị tấn công, mỗi mục tiêu chỉ được kích hoạt 1 lần. Sát Thương mà người trang bị gây ra cho mục tiêu đang ở trạng thái Bóng Hư Ảo tăng 24/38/32/36/40%, sát thương do Tuyệt Kỹ gây ra tăng thêm 24/38/32/36/40%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

dọc theo bờ thời gian

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

tấn công
Tấn Công

635

phòng thủ
Phòng Thủ

396

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
5.000
thiết bị lưu giữ giấc mơ
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10.000
thiết bị lưu giữ giấc mơ
12
linh hồn rực cháy
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20.000
van dòng chảy giấc mơ
8
linh hồn tinh hoả
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50.000
van dòng chảy giấc mơ
12
linh hồn tinh hoả
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100.000
động cơ tạo giấc mơ
6
quỷ đốt trời
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200.000
động cơ tạo giấc mơ
8
quỷ đốt trời
10

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
385.000

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

thiết bị lưu giữ giấc mơ
20

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

van dòng chảy giấc mơ
20

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

động cơ tạo giấc mơ
12

Linh Hồn Rực Cháy

linh hồn rực cháy
4

Linh Hồn Tinh Hoả

linh hồn tinh hoả
12

Quỷ Đốt Trời

quỷ đốt trời
15