Search
Close this search box.
thông tuệ - nón ánh sáng honkai star rail

Thông Tuệ

3 sao
tri thức
Tri Thức

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Thiên Tài

Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, Tấn Công sẽ tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 2 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Thông Tuệ Honkai Star Rail tốt nhất.

thông tuệ - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Người trí tuệ nếu không thể từ bỏ thân phận của mình, thì sẽ bị trí tuệ từ bỏ."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

740

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Thông Tuệ

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
bản năng tranh đoạt
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
bản năng tranh đoạt
8
chìa khoá linh cảm
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
dã tâm xuyên tạc
4
chìa khoá tri thức
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
dã tâm xuyên tạc
6
chìa khoá tri thức
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
ý chí giẫm đạp
3
chìa khoá trí tuệ
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
ý chí giẫm đạp
5
chìa khoá trí tuệ
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
bản năng tranh đoạt
12
dã tâm xuyên tạc
10
ý chí giẫm đạp
8
chìa khoá linh cảm
2
chìa khoá tri thức
6
chìa khoá trí tuệ
9