Search
Close this search box.
lễ rửa tội thuần khiết - nón ánh sáng

Lễ Rửa Tội Thuần Khiết

5 sao
săn bắn
Săn Bắn

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Huấn Luyện Tư Tưởng

Tăng 20/23/26/29/32% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Mỗi khi kẻ địch phải chịu 1 Hiệu Ứng Xấu, sẽ tăng thêm 8/9/10/11/12% Sát Thương Bạo Kích mà người trang bị gây lên kẻ này, tối đa cộng dồn 3 tầng. Khi thi triển Tuyệt Kỹ tấn công kẻ địch, khiến người trang bị nhận hiệu ứng Biện Luận, tăng 36/42/48/54/60% sát thương gây ra, Đòn Đánh Theo Sau bỏ qua 24/28/32/36/40% phòng thủ của mục tiêu, hiệu ứng này duy trì 2 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

582

phòng thủ
Phòng Thủ

529

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
5.000
bản năng tranh đoạt
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10.000
bản năng tranh đoạt
12
mũi tên săn thú
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20.000
dã tâm xuyên tạc
8
mũi tên diệt quỷ
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50.000
dã tâm xuyên tạc
12
mũi tên diệt quỷ
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100.000
ý chí giẫm đạp
6
mũi tên đuổi sao
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200.000
ý chí giẫm đạp
8
mũi tên đuổi sao
10

Tổng Số

điểm tín dụng
385.000
bản năng tranh đoạt
20
dã tâm xuyên tạc
20
ý chí giẫm đạp
12
mũi tên săn thú
4
mũi tên diệt quỷ
12
mũi tên đuổi sao
15