Search
Close this search box.
Đâu Là Thật?

Đâu Là Thật?

4 sao
trù phú
Trù Phú

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Giả Sử

Tăng 24/30/36/42/48% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Sau khi Tấn Công Thường, người trang bị sẽ hồi một lượng HP bằng 2/2.3/3/3.5/4% Giới Hạn HP +800.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

đâu là thật
"Nếu như tất cả đồng hồ đều chỉ sai thời gian..." "Nếu như những người hứa hẹn đều phản bội lại lời thề ước..." "Nếu những người bước vào cõi mộng chưa bao giờ thực sự ngủ..." "Nếu người chết trở về, nhận ra rằng tên của họ đã bị cướp mất..." "Nếu... nếu..." Anh ta thổi tắt ngọn lửa, chỉ còn lại âm thanh đồng hồ tích tắc không ngừng trong bóng tối.

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

tấn công
Tấn Công

423

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
4.000
thiết bị lưu giữ giấc mơ
5

Lv 30→40

điểm tín dụng
8.000
thiết bị lưu giữ giấc mơ
10
hạt giống trù phú
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16.000
van dòng chảy giấc mơ
6
mầm sống
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40.000
van dòng chảy giấc mơ
9
mầm sống
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80.000
động cơ tạo giấc mơ
5
hoa vĩnh cửu
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160.000
động cơ tạo giấc mơ
7
hoa vĩnh cửu
8

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
308.000

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

thiết bị lưu giữ giấc mơ
15

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

van dòng chảy giấc mơ
15

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

động cơ tạo giấc mơ
12

Hạt Giống Trù Phú

hạt giống trù phú
3

Mầm Sống

mầm sống
9

Hoa Vĩnh Cửu

hoa vĩnh cửu
12