Search
Close this search box.
điểm hẹn hành tinh - nón ánh sáng honkai star rail

Điểm Hẹn Hành Tinh

4 sao
hào hợp
Hoà Hợp

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Khởi Hành

Sau khi vào chiến đấu, khi mục tiêu phe ta gây sát thương cùng thuộc tính với người trang bị, sẽ khiến sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Điểm Hẹn Hành Tinh Honkai Star Rail tốt nhất.

điểm hẹn hành tinh - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Điểm Hẹn Hành Tinh

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
bản năng tranh đoạt
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
bản năng tranh đoạt
12
giai điệu hài hoà
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
dã tâm xuyên tạc
5
ca tụng gia tộc
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
dã tâm xuyên tạc
10
ca tụng gia tộc
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
ý chí giẫm đạp
4
chương nhạc chòm sao
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
ý chí giẫm đạp
6
chương nhạc chòm sao
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
bản năng tranh đoạt
18
dã tâm xuyên tạc
15
ý chí giẫm đạp
10
giai điệu hài hoà
3
ca tụng gia tộc
9
chương nhạc chòm sao
12