Search
Close this search box.
lời thề bí mật - nón ánh sáng honkai star rail

Lời Thề Bí Mật

4 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Cố Gắng Hết Sức

Tăng 20/25/30/35/40% sát thương người trang bị gây ra, đồng thời tăng 20/25/30/35/40% sát thương gây ra cho kẻ địch có phần trăm HP hiện tại cao hơn phần trăm HP hiện tại của người trang bị.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Lời Thề Bí Mật Honkai Star Rail tốt nhất.

lời thề bí mật - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Lời Thề Bí Mật

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
ghim cài thiết vệ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
ghim cài thiết vệ
12
lưỡi đao tử vong
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
quân hiệu thiết vệ
5
lưỡi kiếm vô hồn
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
quân hiệu thiết vệ
10
lưỡi kiếm vô hồn
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
huy chương thiết vệ
4
lưỡi đao tịnh thế
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
huy chương thiết vệ
6
lưỡi đao tịnh thế
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
ghim cài thiết vệ
18
quân hiệu thiết vệ
15
huy chương thiết vệ
10
lưỡi đao tử vong
3
chìa khoá tri thức
9
lưỡi đao tịnh thế
12