Search
Close this search box.
cùng một tâm trạng - nón ánh sáng honkai star rail

Cùng Một Tâm Trạng

4 sao
trù phú
Trù Phú

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Cứu Chữa Và Tu Sửa

Tăng 10/12.5/15/17.5/20% lượng trị liệu của người trang bị, đồng thời khi thi triển Chiến Kỹ, toàn bộ phe ta sẽ hồi 2 điểm Năng Lượng.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Cùng Một Tâm Trạng Honkai Star Rail tốt nhất.

cùng một tâm trạng - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

423

phòng thủ
Phòng Thủ

396

Nguyên liệu đột phá Cùng Một Tâm Trạng

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
linh kiện cơ khí nhân tạo
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
linh kiện cơ khí nhân tạo
12
hạt giống trù phú
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
bánh xe nhân tạo
5
mầm sống
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
bánh xe nhân tạo
10
mầm sống
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
trái tim nhân tạo
4
hoa vĩnh cửu
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
trái tim nhân tạo
6
hoa vĩnh cửu
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
linh kiện cơ khí nhân tạo
18
bánh xe nhân tạo
15
trái tim nhân tạo
10
mầm sống
3
mầm sống
9
hoa vĩnh cửu
12