Search
Close this search box.
luận kiếm - nón ánh sáng honkai star rail

Luận Kiếm

4 sao
săn bắn
Săn Bắn

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Câu Trả Lời Của Riêng Họ

Khi người trang bị đánh trúng cùng một kẻ địch nhiều lần, sát thương gây ra mỗi lần sẽ tăng 8/10/12/14/16%, hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 tầng. Nếu mục tiêu tấn công có thay đổi, sẽ xóa ngay hiệu ứng buff hiện tại.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Câu Trả Lời Của Riêng Họ Honkai Star Rail tốt nhất.

luận kiếm - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Câu Trả Lời Của Riêng Họ

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
lõi dập tắt
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
lõi dập tắt
12
mũi tên săn thú
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
lõi phát sáng
5
mũi tên diệt quỷ
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
lõi phát sáng
10
mũi tên diệt quỷ
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
lõi rục rịch
4
mũi tên đuổi sao
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
lõi rục rịch
6
mũi tên đuổi sao
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
lõi dập tắt
18
lõi phát sáng
15
lõi rục rịch
10
mũi tên săn thú
3
mũi tên diệt quỷ
9
mũi tên đuổi sao
12