Search
Close this search box.

Đội Hình

Dưới đây là những đội mạnh nhất trong Honkai: Star Rail. Hướng dẫn cách build đội hình và danh sách các nhân vật được đề xuất cho cốt chuyện chính, boss hàng tuần trong hướng dẫn này!

Các Đội Hình đầu game mạnh nhất Honkai Star Rail

Đội hình Trạm Vũ Trụ Herta

nhà khai phá vật lý honkai star rail
Main Vật Lý
march 7th honkai star rail
March 7th
Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng
asta
Asta

Khi mới bắt đầu trò chơi, thành phần nhóm gần như không quan trọng và chỉ cần họ kết hợp tốt với nhau là được.

Đội Hình tại vùng đất Jarilo-IV

Phần 1

asta
Asta
Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng
march 7th honkai star rail
March 7th
nhà khai phá vật lý honkai star rail
Main Vật Lý

Phần 2

asta
Asta
Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng
serval honkai star rail
Serval
natasha honkai star rail
Natasha

Nhân Vật thay thế

tingyun honkai star rail
Tingyun
pela honkai star rail
Pela

Thay thế vị trí của Asta

bailu honkai star rail
Bailu
march 7th honkai star rail
March 7th
gepard honkai star rail
Gepard

Thay thế vị trí của Natasha

Phần 3

nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả
serval honkai star rail
Serval
natasha honkai star rail
Natasha
asta
Asta

Nhân Vật thay thế

hook
Hook
seele honkai star rail
Seele

Thay thế vị trí của Serval

bailu honkai star rail
Bailu
march 7th honkai star rail
March 7th
gepard honkai star rail
Gepard

Thay thế vị trí của Natasha

Đội Hình tại vùng đất Xianzhou Luofu

Phần 1

clara honkai star rail
Clara
bronya honkai star rail
Bronya
bailu honkai star rail
Bailu
pela honkai star rail
Pela
HOẶC
Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng
asta
Asta
natasha honkai star rail
Natasha
pela honkai star rail
Pela

Nhân Vật thay thế

serval honkai star rail
Serval
sushang honkai star rail
Sushang
sampo honkai star rail
Sampo
himeko
Himeko

Thay thế vị trí của nhân vật gây sát thương chính

welt honkai star rail
Welt
asta
Asta
nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả

Thay thế vị trí của nhân vật hỗ trợ

Phần 2

himeko
Himeko
asta
Asta
bailu honkai star rail
Bailu
seele honkai star rail
Seele
HOẶC
march 7th honkai star rail
March 7th
asta
Asta
natasha honkai star rail
Natasha
qingque honkai star rail
Qingque

Nhân Vật thay thế

hook
Hook
sushang honkai star rail
Sushang
yanqing honkai star rail
Yanqing

Thay thế vị trí của nhân vật gây sát thương chính

welt honkai star rail
Welt
bronya honkai star rail
Bronya
nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả

Thay thế vị trí của nhân vật hỗ trợ