Search
Close this search box.
đổ nát - nón ánh sáng honkai star rail

Đổ Nát

3 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Thanh Trừng

Khiến sát thương mà người trang bị gây ra cho kẻ địch có Phần Trăm HP lớn hơn 50% tăng 20/25/30/35/40%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Đổ Nát Honkai Star Rail tốt nhất.

đổ nát - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Người có khả năng hủy diệt một sự vật nào đó mới là người thật sự thao túng được nó."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

846

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

198

Nguyên liệu đột phá Đổ Nát

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
lõi dập tắt
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
lõi dập tắt
8
lưỡi đao tử vong
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
lõi phát sáng
4
lưỡi kiếm vô hồn
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
lõi phát sáng
6
lưỡi kiếm vô hồn
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
lõi rục rịch
3
lưỡi đao tịnh thế
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
lõi rục rịch
5
lưỡi đao tịnh thế
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
lõi dập tắt
12
lõi phát sáng
10
lõi rục rịch
8
lưỡi đao tử vong
2
lưỡi kiếm vô hồn
6
lưỡi đao tịnh thế
9