Search
Close this search box.
nón ánh sáng - tiếng vọng của quan tài

Tiếng Vọng Của Quan Tài

5 sao
trù phú
Trù Phú

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Gai Góc

Tăng 24/28/32/36/40% tấn công của người trang bị. Sau khi người trang bị tấn công, mỗi khi đánh trúng một kẻ địch khác nhau, sẽ hồi 3/3.5/4/4.5/5 Năng Lượng, tối đa hồi năng lượng 3 lần bằng cách này. Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ khiến toàn bộ phe ta tăng 12/14/16/18/20 tốc độ, duy trì 1 hiệp.
 

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Tiếng Vọng Của Quan Tài bạn cần phải quay Gacha trong Banner giới hạn giờ.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Tiếng Vọng Của Quan Tài Honkai Star Rail tốt nhất.

tiếng vọng của quan tài
Bên cạnh khóm hoa diên vĩ màu trắng, anh ấy gõ vào quan tài. "Thỉnh thoảng tôi cảm thấy như đang đánh giá thấp anh khi thực hiện giao dịch này với anh vậy." Không ai trả lời, chỉ có những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim anh ấy không chút do dự. Nhưng anh cũng vừa cười vừa bắt lấy những chiếc gai ấy. "Vậy đó, chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau, nhưng lại xem thường đối phương."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1164

tấn công
Tấn Công

582

phòng thủ
Phòng Thủ

396

Nguyên liệu đột phá Tiếng Vọng Của Quan Tài

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
linh kiện cơ khí nhân tạo
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
linh kiện cơ khí nhân tạo
15
hạt giống trù phú
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
bánh xe nhân tạo
6
mầm sống
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
bánh xe nhân tạo
12
mầm sống
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
trái tim nhân tạo
5
hoa vĩnh cửu
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
trái tim nhân tạo
8
hoa vĩnh cửu
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
linh kiện cơ khí nhân tạo
23
bánh xe nhân tạo
18
trái tim nhân tạo
13
hạt giống trù phú
4
mầm sống
12
hoa vĩnh cửu
15