Search
Close this search box.
Vai Diễn Bắt Đầu

Vai Diễn Bắt Đầu

4 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Không Sợ Đâu!

Sau khi người trang bị thi triển Hiệu Ứng Xấu lên kẻ địch, sẽ nhận 1 tầng Vai Diễn, mỗi tầng Vai Diễn tăng 6/7/8/9/10% sát thương do người trang bị gây ra, tối đa cộng dồn 3 tầng, duy trì 1 hiệp. Khi Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 80%, Tấn Công sẽ tăng 20/24/28/32/36%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

...Ai đã thấy anh ta chết? ...Là tôi, bằng đôi mắt nhỏ bé này! ...Ai đã lấy đi máu của anh ta? ...Là tôi, bằng cái đĩa nhỏ này! ...Ai đã đào mộ cho anh ta? ...Là tôi, bằng cái đục và cái xẻng của tôi! Xem trí giả suy tính mọi chiến thuật, vương giả tối cao dùng quyền thế xoa dịu, người anh hùng tự coi mình là chính nghĩa, trong khi Kẻ Ngốc lại cười vui không ngớt... Bây giờ, mời quý cô Sparkle mang đến cho chúng ta vở kịch cuối năm - "Penacony, Đêm Kinh Hoàng!"

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
4.000
lõi dập tắt
5

Lv 30→40

điểm tín dụng
8.000
lõi dập tắt
10
linh hồn rực cháy
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16.000
lõi phát sáng
6
linh hồn tinh hoả
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40.000
lõi phát sáng
9
linh hồn tinh hoả
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80.000
lõi rục rịch
5
quỷ đốt trời
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160.000
lõi rục rịch
7
quỷ đốt trời
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308.000

Lõi Dập Tắt

lõi dập tắt
15

Lõi Phát Sáng

lõi phát sáng
15

Lõi Rục Rịch

lõi rục rịch
12

Linh Hồn Rực Cháy

linh hồn rực cháy
3

Linh Hồn Tinh Hoả

linh hồn tinh hoả
9

Quỷ Đốt Trời

quỷ đốt trời
12