Search
Close this search box.
vật không thể thay thế - nón ánh sáng honkai star rail

Vật Không Thể Thay Thế

5 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Người Nhà

Tăng 20/25/30/35/40% Tấn Công của người trang bị. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch hoặc bị tấn công sẽ hồi ngay HP bằng 6/7.5/9/10.5/12% Tấn Công của người trang bị, đồng thời sát thương gây ra tăng 20/25/30/35/40%, duy trì đến hết hiệp sau của bản thân. Hiệu ứng này không thể cộng dồn, mỗi hiệp chỉ kích hoạt 1 lần.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Vật Không Thể Thay Thế có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Vật Không Thể Thay Thế Honkai Star Rail tốt nhất.

vật không thể thay thế

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1164

phòng thủ
Phòng Thủ

330

tấn công
Tấn Công

635

Nguyên liệu đột phá Vật Không Thể Thay Thế

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
linh kiện cổ xưa
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
linh kiện cổ xưa
15
lưỡi đao tử vong
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
trục xoay cổ xưa
6
lưỡi kiếm vô hồn
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
trục xoay cổ xưa
12
lưỡi kiếm vô hồn
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
động cơ cổ đại
5
lưỡi đao tịnh thế
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
động cơ cổ đại
8
lưỡi đao tịnh thế
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
linh kiện cổ xưa
23
trục xoay cổ xưa
18
động cơ cổ đại
13
lưỡi đao tử vong
4
lưỡi kiếm vô hồn
12
mũi tên đuổi sao
15