Search
Close this search box.
phòng thủ - nón ánh sáng honkai star rail

Phòng Thủ

3 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Phục Sinh

Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ hồi HP tương đương 18/21/24/27/30% Giới Hạn HP của bản thân.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Phòng Thủ Honkai Star Rail tốt nhất.

phòng thủ - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Dân chúng kiên cường phía sau bức tường, chứng tỏ phòng thủ cũng là một cách để chiến thắng."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

264

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Phòng Thủ

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
bản năng tranh đoạt
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
bản năng tranh đoạt
8
cố chấp của đồng
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
dã tâm xuyên tạc
4
lời thề sắt lạnh
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
dã tâm xuyên tạc
6
lời thề sắt lạnh
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
ý chí giẫm đạp
3
hổ phách kiên cố
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
ý chí giẫm đạp
5
hổ phách kiên cố
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
bản năng tranh đoạt
12
dã tâm xuyên tạc
10
ý chí giẫm đạp
8
cố chấp của đồng
2
lời thề sắt lạnh
6
hổ phách kiên cố
9