Search
Close this search box.
hổ phách - nón ánh sáng honkai star rail

Hổ Phách

3 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Ngưng Trệ

Khiến Phòng Thủ của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%. Khi Phần Trăm HP hiện tại của người trang bị nhỏ hơn 50%, Phòng Thủ của người đó sẽ tăng thêm 16/20/24/28/32%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Hổ Phách Honkai Star Rail tốt nhất.

hổ phách - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Chỉ có những thứ không bị giới hạn bởi thời gian mới có thể tồn tại bền bỉ với thời gian."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

846

tấn công
Tấn Công

264

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Hổ Phách

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
lõi dập tắt
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
lõi dập tắt
8
cố chấp của đồng
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
lõi phát sáng
4
lời thề sắt lạnh
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
lõi phát sáng
6
lời thề sắt lạnh
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
lõi rục rịch
3
hổ phách kiên cố
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
lõi rục rịch
5
hổ phách kiên cố
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
lõi dập tắt
12
lõi phát sáng
10
lõi rục rịch
8
cố chấp của đồng
2
lời thề sắt lạnh
6
hổ phách kiên cố
9