Search
Close this search box.
luân hồi - nón ánh sáng honkai star rail

Luân Hồi

3 sao
hào hợp
Hoà Hợp

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Tốc Quyết

Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Luân Hồi Honkai Star Rail tốt nhất.

luân hồi - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Không có âm thanh nào hài hòa hơn thế này, mọi người đều ở vị trí của mình, và cỗ máy khổng lồ di chuyển theo tiếng động."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

846

tấn công
Tấn Công

317

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Luân Hồi

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
ghim cài thiết vệ
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
ghim cài thiết vệ
8
giai điệu hài hoà
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
quân hiệu thiết vệ
4
ca tụng gia tộc
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
quân hiệu thiết vệ
6
ca tụng gia tộc
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
huy chương thiết vệ
3
chương nhạc chòm sao
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
huy chương thiết vệ
5
chương nhạc chòm sao
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
ghim cài thiết vệ
12
quân hiệu thiết vệ
10
huy chương thiết vệ
8
giai điệu hài hoà
2
ca tụng gia tộc
6
chương nhạc chòm sao
9