Search
Close this search box.
ngày đầu tiên - nón sánh sáng honkai star rail

Ngày Đầu Tiên

4 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Tạm Dừng Thời Khắc Này

Phòng Thủ của người trang bị tăng 16/18/20/22/24%. Sau khi vào chiến đấu, Kháng Sát Thương của toàn phe ta tăng 8/9/10/11/12%. Kỹ năng cùng loại sẽ không có hiệu lực trùng lặp.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Ngày Đầu Tiên có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Ngày Đầu Tiên Honkai Star Rail tốt nhất.

ngày đầu tiên honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

phòng thủ
Phòng Thủ

463

tấn công
Tấn Công

370

Nguyên liệu đột phá Ngày Đầu Tiên

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
lõi dập tắt
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
lõi dập tắt
12
cố chấp của đồng
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
lõi phát sáng
5
lời thề sắt lạnh
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
lõi phát sáng
10
lời thề sắt lạnh
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
lõi rục rịch
4
hổ phách kiên cố
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
lõi rục rịch
6
hổ phách kiên cố
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
lõi dập tắt
18
lõi phát sáng
15
lõi rục rịch
10
cố chấp của đồng
3
lời thề sắt lạnh
9
hổ phách kiên cố
12