Search
Close this search box.
ký hiệu kéo dài - nón ánh sáng honkai star rail

Ký Hiệu Kéo Dài

4 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Dấu Lặng

Tăng 16/20/24/28/32% Tấn Công Kích Phá của người trang bị, sát thương gây ra cho địch ở trạng thái Sốc Điện hoặc Bào Mòn tăng 16/20/24/28/32%, hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Ký Hiệu Kéo Dài Honkai Star Rail tốt nhất.

ký hiệu kéo dài - nón ánh sáng honkai star rail
Chiếc đĩa hát xoay đều xoay đều, tiếng reo hò hòa quyện trong bầu không khí tưng bừng. Cô ấy có vẻ như không có sự phòng bị, đắm chìm trong giai điệu hài hòa mê người: Đầu tiên là sự thành khẩn và mong đợi, kế đến là bộc lộ chân thành quyết liệt, nhịp điệu cao trào mỗi lúc một tăng... Cho đến khi đĩa hát ngừng xoay, tiếng reo hò khàn đặc vụt tắt. "Kết thúc nhiệm vụ."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Ký Hiệu Kéo Dài

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
ghim cài thiết vệ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
ghim cài thiết vệ
12
ánh đen u tối
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
quân hiệu thiết vệ
5
ánh đen hư không
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
quân hiệu thiết vệ
10
ánh đen hư không
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
huy chương thiết vệ
4
ánh đen trầm luân
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
huy chương thiết vệ
6
ánh đen trầm luân
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
ghim cài thiết vệ
18
quân hiệu thiết vệ
15
huy chương thiết vệ
10
ánh đen u tối
3
ánh đen hư không
9
ánh đen trầm luân
12