Xếp Hạng

Đây là bảng xếp hạng Nhân Vật Honkai Star Rail phiên bản 1.2, xếp hạng các nhân vật Tinh Hồn 0, bảng xếp hạng nhân vật này sẽ thay đổi theo từng phiên bản.

Nhấp vào biểu tượng Nhân vật để biết thêm chi tiết về từng nhân vật, bao gồm cách tạo nhân vật, cách build nón ánh sáng, di vật, đội hình, chỉ số và thông tin kỹ năng, nguyên liệu của nhân vật honkai star rail