Search
Close this search box.
thời gian không ngừng lại - nón ánh sáng honkai star rail

Thời Gian Không Ngừng Lại

5 sao
trù phú
Trù Phú

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Thời Gian Không Ngừng Lại

Khiến Giới Hạn HP của người trang bị tăng 12/15/18/21/24%, lượng trị liệu tăng 12/15/18/21/24%. Khi người trang bị cung cấp trị liệu cho mục tiêu phe ta, sẽ ghi lại lượng trị liệu. Sau khi mục tiêu bất kỳ của phe ta tấn công, sẽ căn cứ 50/62.5/75/82.5/95% lượng trị liệu được ghi, gây sát thương kèm theo cho 1 kẻ địch bị tấn công ngẫu nhiên dựa trên thuộc tính người trang bị. Sát thương này không chịu ảnh hưởng bởi các buff khác, mỗi hiệp tối đa tổng kết 1 lần.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Thời Gian Không Ngừng Lại có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Thời Gian Không Ngừng Lại Honkai Star Rail tốt nhất.

thời gian không ngừng lại

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1270

phòng thủ
Phòng Thủ

463

tấn công
Tấn Công

476

Nguyên liệu đột phá Thời Gian Không Ngừng Lại

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
lõi dập tắt
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
lõi dập tắt
15
hạt giống trù phú
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
lõi phát sáng
6
mầm sống
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
lõi phát sáng
12
mầm sống
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
lõi rục rịch
5
hoa vĩnh cửu
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
lõi rục rịch
8
hoa vĩnh cửu
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
lõi dập tắt
23
lõi phát sáng
18
lõi rục rịch
13
hạt giống trù phú
4
mầm sống
12
hoa vĩnh cửu
15