Search
Close this search box.
rực rõ hơn mặt trời - nón ánh sáng

Rực Rỡ Hơn Mặt Trời

5 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Liều Mình

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 18/21/24/27/30%. Khi người trang bị thi triển tấn công thường, sẽ nhận 1 tầng Rồng Gầm, duy trì 2 hiệp. Mỗi tầng Rồng Gầm sẽ tăng 18/21/24/27/30% tấn công của người trang bị, hiệu suất hồi năng lượng tăng 6/7/8/9/10%. Rồng Gầm tối đa cộng dồn 2 tầng.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Rực Rỡ Hơn Mặt Trời bạn cần phải quay Gacha trong Banner giới hạn giờ.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

rực rỡ hơn mặt trời bg
Kể từ khi được sinh ra, đôi mắt của cậu ấy chỉ nhìn thấy lao tù tăm tối, những tội lỗi không liên quan trói buộc cậu ấy ở nơi này, những ký ức không liên quan nhấn chìm cậu ấy. Cậu ấy vùng vẫy, cố hết sức để hít thở, thử bắt lấy một tia sáng hiếm hoi trong đại dương vô tận này. Cho đến khi tướng quân bước vào khu nhà giam không nhìn thấy bầu trời này, và anh ấy nhìn thấy thứ còn lấp lánh hơn cả ánh sáng mặt trời, đó chính là ánh mắt của người thiếu niên ấy.

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

tấn công
Tấn Công

635

phòng thủ
Phòng Thủ

396

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
5.000
mầm non trường thọ
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10.000
mầm non trường thọ
15
lưỡi đao tử vong
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20.000
đoá hoa trường thọ
8
lưỡi kiếm vô hồn
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50.000
đoá hoa trường thọ
12
lưỡi kiếm vô hồn
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100.000
cành cây trường thọ
6
lưỡi đao tịnh thế
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200.000
cành cây trường thọ
8
lưỡi đao tịnh thế
10

Tổng Số

điểm tín dụng
385.000
mầm non trường thọ
20
đoá hoa trường thọ
20
cành cây trường thọ
14
lưỡi đao tử vong
4
lưỡi kiếm vô hồn
12
lưỡi đao tịnh thế
15