Search
Close this search box.
sự lựa chọn của Landau - nón ánh sáng honkai star rail

Sự Lựa chọn Của Landau

4 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Thời Gian Như Thoi Đưa

Tăng tỷ lệ người trang bị bị tấn công, đồng thời sát thương phải chịu sẽ giảm 16/18/20/22/24%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Sự Lựa Chọn Của Landau Honkai Star Rail tốt nhất.

sự lựa chọn của landau - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

423

phòng thủ
Phòng Thủ

396

Nguyên liệu đột phá Sự Lựa Chọn Của Landau

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
lõi dập tắt
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
lõi dập tắt
12
cố chấp của đồng
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
lõi phát sáng
5
lời thề sắt lạnh
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
lõi phát sáng
10
lời thề sắt lạnh
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
lõi rục rịch
4
hổ phách kiên cố
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
lõi rục rịch
6
hổ phách kiên cố
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
lõi dập tắt
18
lõi phát sáng
15
lõi rục rịch
10
cố chấp của đồng
3
lời thề sắt lạnh
9
hổ phách kiên cố
12