Search
Close this search box.
giây phút thắng lợi honkai star rail

Giây Phút Thắng Lợi

5 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Quyết Đoán

Tăng 24/30/36/42/48% Phòng Thủ của người trang bị, tăng 20/25/30/35/40% Chính Xác Hiệu Ứng, đồng thời cũng tăng xác suất bản thân bị tấn công. Sau khi người trang bị bị tấn công, Phòng Thủ sẽ tăng thêm 24/30/36/42/48%, duy trì đến khi kết thúc hiệp của mình.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Giây Phút Thắng Lợi có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Giây Phút Thắng Lợi Honkai Star Rail tốt nhất.

giây phút thắng lợi honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

phòng thủ
Phòng Thủ

595

tấn công
Tấn Công

476

Nguyên liệu đột phá Giây Phút Thắng Lợi

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
ghim cài thiết vệ
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
ghim cài thiết vệ
15
cố chấp của đồng
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
quân hiệu thiết vệ
6
lời thề sắt lạnh
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
quân hiệu thiết vệ
12
lời thề sắt lạnh
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
huy chương thiết vệ
5
hổ phách kiên cố
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
huy chương thiết vệ
8
hổ phách kiên cố
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
ghim cài thiết vệ
23
quân hiệu thiết vệ
18
huy chương thiết vệ
13
cố chấp của đồng
4
lời thề sắt lạnh
12
hổ phách kiên cố
15