Search
Close this search box.
sự ra đời của tôi - nón ánh sáng honkai star rail

Sự Ra Đời Của Tôi

4 sao
tri thức
Tri Thức

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Thiếu Nữ Trong Tranh

Tăng 24/30/36/42/48% sát thương gây ra bởi đòn Tấn Công Tăng Cường của người trang bị. Nếu Phần Trăm HP hiện tại của kẻ địch này nhỏ hơn hoặc bằng 50%, thì sát thương của đòn Tấn Công Tăng Cường tăng thêm 24/30/36/42/48%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Sự Ra Đời Của Tôi Honkai Star Rail tốt nhất.

sự ra đời của tôi - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Sự Ra Đời Của Tôi

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
linh kiện cổ xưa
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
linh kiện cổ xưa
12
chìa khoá linh cảm
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
trục xoay cổ xưa
5
chìa khoá tri thức
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
trục xoay cổ xưa
10
chìa khoá tri thức
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
động cơ cổ đại
4
chìa khoá trí tuệ
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
động cơ cổ đại
6
chìa khoá trí tuệ
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
linh kiện cổ xưa
18
trục xoay cổ xưa
15
động cơ cổ đại
10
chìa khoá linh cảm
3
chìa khoá tri thức
9
chìa khoá trí tuệ
12