Search
Close this search box.
gâu thời gian tản bộ - nón ánh sáng honkai star rail

Gâu! Thời Gian Tản Bộ

4 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Chạy!

Tăng 10/12.5/15/17.5/20% Tấn Công của người trang bị, sát thương gây ra cho kẻ địch ở trạng thái Thiêu Đốt hoặc Chảy Máu tăng 16/20/24/28/32%. Hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Gâu! Thời Gian Tản Bộ Honkai Star Rail tốt nhất.

gâu thời gian tản bộ - nón ánh sáng honkai star rail
Tiếc rằng không ai nhìn thấy... Nhìn thấy nó hít hít mũi, ngửi ngửi khắp nơi, chui vào con đường nhỏ không người. Tiếc rằng không ai nhìn thấy... Nhìn thấy nó co vuốt lại, nhấn mật mã, gửi gắm vào hoài bão tự do. Vẫn chưa ai nhìn thấy sao... Một chú chó trưởng thành, đã học được cách tản bộ trong không trung từ sớm!

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Gâu! Thời Gian Tản Bộ

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
lõi dập tắt
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
lõi dập tắt
12
lưỡi đao tử vong
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
lõi phát sáng
5
lưỡi kiếm vô hồn
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
lõi phát sáng
10
lưỡi kiếm vô hồn
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
lõi rục rịch
4
lưỡi đao tịnh thế
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
lõi rục rịch
6
lưỡi đao tịnh thế
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
lõi dập tắt
18
lõi phát sáng
15
lõi rục rịch
10
lưỡi đao tử vong
3
lưỡi kiếm vô hồn
9
lưỡi đao tịnh thế
12