Search
Close this search box.
bến bờ xa diệu vợi - nón ánh sáng

Bến Bờ Xa Diệu Vợi

5 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Không Thể Được

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 18/21/24/27/30%, Giới Hạn HP tăng 18/21/24/27/30%. Sau khi người trang bị chịu tấn công hoặc tiêu hao HP của bản thân, sát thương gây ra sẽ tăng 24/28/32/36/40%, hiệu ứng này sẽ giải trừ sau khi người trang bị thực hiện tấn công.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Bến Bờ Xa Diệu Vợi bạn cần phải quay Gacha trong Banner giới hạn giờ.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Anh ấy mỗi năm đều đến đây, mang theo vài thanh kiếm mới. Và anh ấy đều đã nhìn mặt lần cuối những chủ nhân của tất cả các thanh kiếm ấy. Mỗi khi rời đi, anh ấy lại đau đáu suy nghĩ... Kiếm của mình, bao giờ mới bị người khác mang đến đây...

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1270

tấn công
Tấn Công

582

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
5.000
mầm non trường thọ
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10.000
mầm non trường thọ
15
lưỡi đao tử vong
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20.000
đoá hoa trường thọ
6
lưỡi kiếm vô hồn
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50.000
đoá hoa trường thọ
12
lưỡi kiếm vô hồn
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100.000
cành cây trường thọ
5
lưỡi đao tịnh thế
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200.000
cành cây trường thọ
8
lưỡi đao tịnh thế
10

Tổng Số

điểm tín dụng
385.000
mầm non trường thọ
23
đoá hoa trường thọ
18
cành cây trường thọ
13
lưỡi đao tử vong
4
lưỡi kiếm vô hồn
12
lưỡi đao tịnh thế
15