Search
Close this search box.
trước buổi bình minh - nón ánh sáng honkai star rail

Trước Buổi Bình Minh

5 sao
tri thức
Tri Thức

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Đêm Dài

Tăng 32/40/48/56/64% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Tăng 20/25/30/35/40% sát thương do Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ của người trang bị gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ, sẽ nhận hiệu ứng “Mộng Thân”. Khi thi triển Tấn Công Tăng Cường, tiêu hao “Thân Mộng”, tăng 48/60/72/84/96% sát thương do đòn tấn công tăng cường gây ra.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Trước Buổi Bình Minh có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Trước Buổi Bình Minh Honkai Star Rail tốt nhất.

trước buổi bình minh

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

phòng thủ
Phòng Thủ

396

tấn công
Tấn Công

635

Nguyên liệu đột phá Trước Buổi Bình Minh

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
mầm non trường thọ
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
mầm non trường thọ
15
chìa khoá linh cảm
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
đoá hoa trường thọ
6
chìa khoá tri thức
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
đoá hoa trường thọ
12
chìa khoá tri thức
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
cành cây trường thọ
5
chìa khoá trí tuệ
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
cành cây trường thọ
8
chìa khoá trí tuệ
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
mầm non trường thọ
23
đoá hoa trường thọ
18
cành cây trường thọ
13
chìa khoá linh cảm
4
chìa khoá tri thức
12
chìa khoá trí tuệ
15