Search
Close this search box.
chỉ cần chờ đợi - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Cần Chờ Đợi

5 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Mạng Nhiện

Sát thương người trang bị gây ra tăng 24/28/32/36/40%. Sau mỗi lần người trang bị thi triển tấn công, tốc độ tăng 4.8/5.6/6.4/7.2/8%, tối đa cộng dồn 3 tầng.
Khi người trang bị đánh trúng kẻ địch, nếu kẻ địch này không ở trạng thái Xói Mòn sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến kẻ đó rơi vào trạng thái Xói Mòn. Khi kẻ địch đã ở trạng thái này sẽ được xem là rơi vào Sốc Điện. Ở trạng thái Xói Mòn, kẻ địch mỗi khi bắt đầu hiệp sẽ chịu Sát Thương Lôi Duy Trì bằng 60/70/80/90/100% Tấn Công của người trang bị, duy trì 1 hiệp.

Cách để sở hữu

Để sở hữu nón ánh sáng Chỉ Cần Chờ Đợi bạn cần phải quay Gacha trong Banner giới hạn giờ.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

chỉ cần chờ đợi
"Hay là ngươi vẫn còn chuyện chưa nói cho ta biết?" Cô ta nhìn thấy đối phương cứng họng, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Người này sợ cô ta, cho nên cô ta vốn không cần phải dùng đến năng lực. Trên thực tế, cô ta nói gì cũng chẳng quan trọng nữa. Bất kỳ từ nào cô ta thốt ra cũng đủ mang đến nỗi khiếp sợ kinh người... Đối phương không còn con đường nào khác để lựa chọn ngoài việc nói ra tất cả những gì mà cô ta muốn biết. Còn cô ta chỉ việc chờ đợi, giống như con nhện đã giăng sẵn mạng nhện rồi vậy.

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

tấn công
Tấn Công

582

phòng thủ
Phòng Thủ

463

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
5.000
bản năng tranh đoạt
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10.000
bản năng tranh đoạt
15
ánh đen u tối
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20.000
dã tâm xuyên tạc
6
ánh đen hư không
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50.000
dã tâm xuyên tạc
12
ánh đen hư không
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100.000
ý chí giẫm đạp
5
ánh đen trầm luân
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200.000
ý chí giẫm đạp
8
ánh đen trầm luân
10

Tổng Số

điểm tín dụng
385.000
bản năng tranh đoạt
23
dã tâm xuyên tạc
18
ý chí giẫm đạp
13
ánh đen u tối
4
ánh đen hư không
12
ánh đen trầm luân
15