Search
Close this search box.
băng chuột chũi hoan nghênh - nón ánh sáng honkai star rail

Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh

4 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Phiêu Lưu Kỳ Diệu

Sau khi người trang bị thi triển Tấn Công Thường, Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ lên kẻ địch, sẽ lần lượt nhận 1 tầng “Trêu Chọc”. Mỗi tầng khiến Tấn Công của người trang bị tăng 12/16/18/20/24%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh Honkai Star Rail tốt nhất.

băng chuột chũi hoan nghênh honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

phòng thủ
Phòng Thủ

476

tấn công
Tấn Công

264

Nguyên liệu đột phá Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
bản năng tranh đoạt
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
bản năng tranh đoạt
12
lưỡi đao tử vong
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
dã tâm xuyên tạc
5
lưỡi kiếm vô hồn
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
dã tâm xuyên tạc
10
lưỡi kiếm vô hồn
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
ý chí giẫm đạp
4
lưỡi đao tịnh thế
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
ý chí giẫm đạp
6
lưỡi đao tịnh thế
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
bản năng tranh đoạt
18
dã tâm xuyên tạc
15
ý chí giẫm đạp
10
lưỡi đao tử vong
3
lưỡi kiếm vô hồn
9
lưỡi đao tịnh thế
12