Search
Close this search box.
xu hướng thị trường vũ trụ - nón ánh sáng honkai star rail

Xu Hướng Thị Trường Vũ Trụ

4 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Xáo Bài Ván Mới

Khiến Phòng Thủ của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%. Sau khi người trang bị chịu tấn công sẽ có 100/105/110/115/120% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thiêu Đốt, mỗi hiệp gây sát thương liên tục bằng 40/50/60/70/80% Phòng Thủ của người trang bị, duy trì 2 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Xu Hướng Thị Trường Vũ Trụ Honkai Star Rail tốt nhất.

xu hướng thị trường vũ trụ - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

396

Nguyên liệu đột phá Xu Hướng Thị Trường Vũ Trụ

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
mầm non trường thọ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
mầm non trường thọ
12
cố chấp của đồng
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
đoá hoa trường thọ
5
lời thề sắt lạnh
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
đoá hoa trường thọ
10
lời thề sắt lạnh
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
cành cây trường thọ
4
hổ phách kiên cố
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
cành cây trường thọ
6
hổ phách kiên cố
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
mầm non trường thọ
18
đoá hoa trường thọ
15
cành cây trường thọ
10
cố chấp của đồng
3
lời thề sắt lạnh
9
hổ phách kiên cố
12