Search
Close this search box.
dồi dào - nón ánh sáng honkai star rail

Dồi Dào

3 sao
trù phú
Trù Phú

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Phồn Thịnh

Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ, lượng Trị Liệu tăng 12/15/18/21/24%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Dồi Dào Honkai Star Rail tốt nhất.

dồi dào - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Sinh mệnh là sự tồn tại vượt qua một ngưỡng nào đó. Sự ra đời của nó chính là lời giải đáp cuối cùng cho vũ trụ tĩnh mịch, tuyên bố thời đại hỗn độn cổ đại đã kết thúc."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

264

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Dồi Dào

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
ghim cài thiết vệ
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
ghim cài thiết vệ
8
hạt giống trù phú
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
quân hiệu thiết vệ
4
mầm sống
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
quân hiệu thiết vệ
6
mầm sống
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
huy chương thiết vệ
3
hoa vĩnh cửu
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
huy chương thiết vệ
5
hoa vĩnh cửu
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
ghim cài thiết vệ
12
quân hiệu thiết vệ
10
huy chương thiết vệ
8
hạt giống trù phú
2
mầm sống
6
hoa vĩnh cửu
9