Search
Close this search box.
sự sụp đổ của aeon - nón ánh sáng honkai star rail

Sự Sụp Đổ Của Aeon

5 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Dập Lửa

Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8/10/12/14/16% Tấn Công của người đó trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%, duy trì 2 hiệp.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Sự Sụp Đổ của Aeon có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Sự Sụp Đổ của Aeon Honkai Star Rail tốt nhất.

sự sụp đổ của aeon

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1164

phòng thủ
Phòng Thủ

396

tấn công
Tấn Công

582

Nguyên liệu đột phá Sự Sụp Đổ của Aeon

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
lõi dập tắt
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
lõi dập tắt
15
lưỡi đao tử vong
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
lõi phát sáng
6
lưỡi kiếm vô hồn
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
lõi phát sáng
12
lưỡi kiếm vô hồn
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
lõi rục rịch
5
lưỡi đao tịnh thế
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
lõi rục rịch
8
lưỡi đao tịnh thế
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
lõi dập tắt
23
lõi phát sáng
18
lõi rục rịch
13
lưỡi đao tử vong
4
lưỡi kiếm vô hồn
12
lưỡi đao tịnh thế
15