Search
Close this search box.
nhân danh thế giới - nón ánh sáng honkai star rail

Nhân Danh Thế Giới

5 sao
hư vô
Hư Vô

Kỹ Năng Nón Ánh Sáng

Người Kế Thừa

Khiến sát thương mà người trang bị gây cho kẻ địch đang trong Hiệu Ứng Xấu tăng 20/25/30/35/40%. Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, Chính Xác Hiệu Ứng của lần tấn công này của người trang bị sẽ tăng 20/25/30/35/40%, Tấn Công tăng 20/25/30/35/40%.

Cách Nhận

Để sử hữu nón ánh sáng Nhân Danh Thế Giới có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Nhân Danh Thế Giới Honkai Star Rail tốt nhất.

nhân danh thế giới honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

phòng thủ
Phòng Thủ

463

tấn công
Tấn Công

582

Nguyên liệu đột phá Nhân Danh Thế Giới

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
ghim cài thiết vệ
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
ghim cài thiết vệ
15
ánh đen u tối
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
quân hiệu thiết vệ
6
ánh đen hư không
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
quân hiệu thiết vệ
12
ánh đen hư không
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
huy chương thiết vệ
5
ánh đen trầm luân
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
huy chương thiết vệ
8
ánh đen trầm luân
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
ghim cài thiết vệ
23
quân hiệu thiết vệ
18
huy chương thiết vệ
13
ánh đen u tối
4
ánh đen hư không
12
ánh đen trầm luân
15