Search
Close this search box.
chất liệu ký ức honkai star rail

Chất Liệu Ký Ức

5 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Tích Trữ

Khiến Kháng Hiệu Ứng của người trang bị tăng 8/10/12/14/16%, sau khi người trang bị bị tấn công, nếu bản thân chưa có khiên, sẽ nhận 1 khiên bằng 16/20/24/28/32% Giới Hạn HP của người trang bị, duy trì 2 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3 hiệp chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Nếu người trang bị đã có khiên, sẽ khiến sát thương phải chịu của bản thân giảm 12/15/18/21/24%.
 

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Chất Liệu Ký Ức có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Chất Liệu Ký Ức Honkai Star Rail tốt nhất.

chất liệu ký ức honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

phòng thủ
Phòng Thủ

529

tấn công
Tấn Công

529

Nguyên liệu đột phá Chất Liệu Ký Ức

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
lõi dập tắt
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
lõi dập tắt
15
cố chấp của đồng
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
lõi phát sáng
6
lời thề sắt lạnh
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
lõi phát sáng
12
lời thề sắt lạnh
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
lõi rục rịch
5
hổ phách kiên cố
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
lõi rục rịch
8
hổ phách kiên cố
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
lõi dập tắt
23
lõi phát sáng
18
lõi rục rịch
13
cố chấp của đồng
4
lời thề sắt lạnh
12
hổ phách kiên cố
15