Search
Close this search box.
kho lưu trữ - nón ánh sáng honkai star rail

Kho Lưu Trữ

3 sao
tri thức
Tri Thức

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Học Thức

Khiến sát thương do Tuyệt Kỹ gây ra của người trang bị tăng 28%/35/42/49/56%

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Kho Lưu Trữ Honkai Star Rail tốt nhất.

kho lưu trữ - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Loài người sắp diệt vong, còn thư viện sẽ tiếp tục tồn tại: Ngọn đèn sáng soi lẻ bóng, vô tận, bất động, sách quý sẽ được lưu giữ cẩn thận, không dùng đến mà cũng không bị hư hại."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

740

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Kho Lưu Trữ

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
lõi dập tắt
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
lõi dập tắt
8
chìa khoá linh cảm
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
lõi phát sáng
4
chìa khoá tri thức
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
lõi phát sáng
6
chìa khoá tri thức
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
lõi rục rịch
3
chìa khoá trí tuệ
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
lõi rục rịch
5
chìa khoá trí tuệ
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
lõi dập tắt
12
lõi phát sáng
10
lõi rục rịch
8
chìa khoá linh cảm
2
chìa khoá tri thức
6
chìa khoá trí tuệ
9