Search
Close this search box.
trời sập - nón ánh sáng honkai star rail

Trời Sập

3 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Sụp Đổ

Khiến sát thương do Tấn Công Thường và Chiến Kỹ gây ra của người trang bị tăng 20/25/30/35/40%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Trời Sập Honkai Star Rail tốt nhất.

trời sập - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Sự biến mất của vạn vật cũng tự nhiên như sự ra đời của chúng, dưới sự gột rửa của thời gian, tất cả những thứ hữu hình sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

846

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

198

Nguyên liệu đột phá Trời Sập

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
bản năng tranh đoạt
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
bản năng tranh đoạt
8
lưỡi đao tử vong
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
dã tâm xuyên tạc
4
lưỡi kiếm vô hồn
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
dã tâm xuyên tạc
6
lưỡi kiếm vô hồn
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
ý chí giẫm đạp
3
lưỡi đao tịnh thế
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
ý chí giẫm đạp
5
lưỡi đao tịnh thế
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
bản năng tranh đoạt
12
dã tâm xuyên tạc
10
ý chí giẫm đạp
8
lưỡi đao tử vong
2
lưỡi kiếm vô hồn
6
lưỡi đao tịnh thế
9