Search
Close this search box.
không nơi ẩn náu - nón ánh sáng honkai star rail

Không Nơi Ẩn Náu

4 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Đường Cùng

Tăng 24/30/36/42/48% Tấn Công của người trang bị. Khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch sẽ hồi một lượng HP bằng 12/15/18/21/24% Tấn Công của bản thân.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Không Nơi Ẩn Náu Honkai Star Rail tốt nhất.

không nơi ẩn náu - nón ánh sáng honkai star rail
Anh ta không phải lần đầu gặp người đàn ông này. Không biết bắt đầu từ bao giờ, người đàn ông giống như một cái bóng đi theo anh ta. Cho dù dùng giáo dài đâm xuyên bao nhiêu lần, cũng sẽ xuất hiện lại. Anh ta không thua, nhưng cũng không thắng được. Anh ta muốn chạy trốn, nhưng cũng không có nơi để chạy.

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

529

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Không Nơi Ẩn Náu

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
ghim cài thiết vệ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
ghim cài thiết vệ
12
lưỡi đao tử vong
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
quân hiệu thiết vệ
5
lưỡi kiếm vô hồn
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
quân hiệu thiết vệ
10
lưỡi kiếm vô hồn
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
huy chương thiết vệ
4
lưỡi đao tịnh thế
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
huy chương thiết vệ
6
lưỡi đao tịnh thế
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
ghim cài thiết vệ
18
quân hiệu thiết vệ
15
huy chương thiết vệ
10
lưỡi đao tử vong
3
mũi tên diệt quỷ
9
lưỡi đao tịnh thế
12