Search
Close this search box.
giấc ngủ say mềm - nón ánh sáng honkai star rail

Giấc Ngủ Say Mềm

5 sao
săn bắn
Săn Bắn

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Mộng Đẹp

Tăng 32/40/48/56/64% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Khi sát thương Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ chưa tạo thành Bạo Kích, sẽ khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của bản thân tăng 40/45/50/55/60%, duy trì 1 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3 hiệp có thể kích hoạt 1 lần.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Giấc Ngủ Say Mềm có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Giấc Ngủ Say Mềm Honkai Star Rail tốt nhất.

giấc ngủ say mềm

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

phòng thủ
Phòng Thủ

463

tấn công
Tấn Công

582

Nguyên liệu đột phá Giấc Ngủ Say Mềm

Lv 20→30

điểm tín dụng
5000
bản năng tranh đoạt
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10000
bản năng tranh đoạt
15
mũi tên săn thú
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20000
dã tâm xuyên tạc
6
mũi tên diệt quỷ
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50000
dã tâm xuyên tạc
12
mũi tên diệt quỷ
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100000
ý chí giẫm đạp
5
mũi tên đuổi sao
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200000
ý chí giẫm đạp
8
mũi tên đuổi sao
10

Tổng Số

điểm tín dụng
3850000
bản năng tranh đoạt
23
dã tâm xuyên tạc
18
ý chí giẫm đạp
13
mũi tên săn thú
4
mũi tên diệt quỷ
12
mũi tên đuổi sao
15