Search
Close this search box.
trước khi bắt đầu nhiệm vụ tân thủ - nón ánh sáng honkai star rail

Trước Khi Bắt Đầu Nhiệm Vụ Tân Thủ

5 sao
hư vô
Hư Vô

Kỹ Năng Nón Ánh Sáng

Tăng 20% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Khi người trang bị tấn công kẻ địch bị giảm Phòng Thủ, sẽ hồi 4 điểm Năng Lượng.

Cách Nhận

Tham gia Sự Kiện Hạn Giờ “Trò Chơi Săn Sao”, đạt điều kiện chỉ định sẽ nhận

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Trước Khi Bắt Đầu Nhiệm Vụ Tân Thủ Honkai Star Rail tốt nhất.