Search
Close this search box.

Ước Hẹn Khắc Ghi

4 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Kế Thừa

Tăng 28/35/42/49/56% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 15/18.75/22.50/26.25/30%, duy trì 2 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

ước hẹn khắc gh
Quá khứ phủ bụi mờ, trách nhiệm bảo vệ quê nhà, và ước mơ khai phá thế giới... ...Đôi bàn tay thô ráp, chuyển những điều này cho chàng thiếu niên chưa hiểu sự đời. "Không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể đến một thế giới rộng lớn hơn phải không?" Đứa trẻ vui sướng nhận lấy tín vật được truyền lại, tuổi đời còn quá nhỏ, cậu ấy vẫn chưa cảm nhận được tín vật đó mang đầy trọng trách. "Chắc chắn rồi. Trước khi điều đó diễn ra, Misha hãy bảo vệ nơi này nhé!" Cậu ấy khắc ghi lời hứa đó trong lòng, mãi mãi...

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
4.000
thiết bị lưu giữ giấc mơ
5

Lv 30→40

điểm tín dụng
8.000
thiết bị lưu giữ giấc mơ
10
răng nanh boris
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16.000
van dòng chảy giấc mơ
6
răng sói độc
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40.000
van dòng chảy giấc mơ
9
răng sói độc
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80.000
động cơ tạo giấc mơ
5
răng nanh trăng cuồng
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160.000
động cơ tạo giấc mơ
7
răng nanh trăng cuồng
8

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
308.000

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

thiết bị lưu giữ giấc mơ
15

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

van dòng chảy giấc mơ
15

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

động cơ tạo giấc mơ
12

Răng Nanh Boris

răng nanh boris
3

Răng Sói Độc

răng sói độc
9

Răng Nanh Trăng Cuồng

răng nanh trăng cuồng
12